logo

Legal

Dades d'empresa

Denominació Social: INTERFICIE PROYECTOS INTERACTIVOS, S.L.U. Domicili: PLAÇA DE L’ÀNGEL 2, 2on 1a – 08002 – BARCELONA. Telèfon: 932688450 e-mail: hola@interficie.com CIF: B62523022 Inscripció registral: Registre mercantil de Barcelona, llibre B225396, tom 33409, foli 117.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat d'elements continguts en aquesta Web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a INTERFICIE PROYECTOS INTERACTIVOS, S.L.U. i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquest lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de INTERFICIE PROYECTOS INTERACTIVOS, S.L.U.

L'accés al lloc web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió de dites dretes per part de INTERFICIE PROYECTOS INTERACTIVOS, S.L.U. tret que s'estableixi expressament el contrari.

Condicions d'ús

L'accés a aquest lloc web implica l'acceptació d'aquestes condicions d'ús sense reserves que regulen l'accés i la utilització del mateix amb la finalitat de posar a la disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes o serveis professionals en projectes digitals.

Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d'aquest lloc web per a la seva utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació. INTERFICIE PROYECTOS INTERACTIVOS, S.L.U., no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d'aquesta utilització o ús de la informació. Tant l'accés a aquesta Web com l'ús que pugui fer-se de la informació continguda en la mateixa és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

L'usuari s'obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquesta Web amb finalitats o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que puguin ser contrària al contingut d'aquest Avís Legal.

Política de Protecció de Dades

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la seva normativa de desenvolupament, se li informa que les dades personals facilitades per vostè seran tractats amb la finalitat de facilitar-li la informació sol·licitada sobre els nostres productes i serveis professionals en projectes digitals. A través de l'emplenament de formularis de la Web o mitjançant l'enviament de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sol·licitud d'informació remesa INTERFICIE PROYECTOS INTERACTIVOS, S.L.U., l'interessat presta el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals, per rebre comunicacions comercials sobre els productes i serveis professionals de INTERFICIE PROYECTOS INTERACTIVOS, S.L.U. En cap cas INTERFICIE PROYECTOS INTERACTIVOS, S.L.U., utilitzarà les dades personals dels interessats per a finalitats diferents dels anteriorment esmentats, ni els comunicarà a tercers sense el consentiment previ i exprés de l'afectat, i es compromet a guardar el degut secret professional i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació conforme als requeriments que estableix l'esmentat Reglament. Per mantenir-li informat sobre novetats, promocions o nous productes, les seves dades personals es conservaran en els nostres registres durant un període de tres anys. No obstant això, a qualsevol moment vostè pot sol·licitar l'accés a les seves dades personals, i la seva rectificació o supressió. Així com, limitar el seu tractament, o directament oposar-se al tractament, o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos.

També li informem del seu dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que en el tractament de les seves dades no s'estan respectant els seus drets.

Identitat del responsable (contacte): INTERFICIE PROYECTOS INTERACTIVOS, S.L.U., PLAÇA DE L’ÀNGEL 2, 2on 1a – 08002 – BARCELONA – www.interficie.com – Tel. 932688450.

Política de protecció de menors

Qui facilita les dades a través dels formularis d'aquesta Web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 14 anys.

Queda prohibit l'accés i ús del portal als menors de 14 anys d'edat.

INTERFICIE PROYECTOS INTERACTIVOS, S.L.U. recorda a les persones majors d'edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun servei professional.

També els informa que existeixen programes informàtics per fitar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és aplicable. Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que es disposa en les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L'usuari, en virtut de l'acceptació de les condicions recollides en aquest Avís Legal, renúncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre's a un fur en concret, l'usuari renuncia expressament al fur que pogués correspondre-li i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Tipus de cookies que s'utilitzen en aquest portal

Cookies de funcionament permeten la navegació a través de la web i la utilització de les diferents opcions o serveis que es presten. També s'utilitzen per millorar la seva experiència de navegació i per optimitzar el funcionament de la nostra pàgina. Emmagatzemen configuracions de serveis perquè l' usuari no hagi de reconfigurarlos cada vegada que ens visita.

Cookies d'analítiques s'utilitzen per recollir informació sobre l'ús del nostre lloc web per part dels visitants. Utilitzem la informació per elaborar informes i per millorar el lloc. Aquestes cookies s'associen únicament a un usuari anònim i al seu ordinador/dispositiu sense proporcionar referències que permetin conèixer dades personals. Recullen el nombre de visitants al lloc, el temps que duren les visites, el navegador, el tipus de terminal, el lloc de procedència dels visitants i les pàgines visitades.

Tractament de les cookies

La informació obtinguda del tractament de les cookies és tractada pel responsable de la Web i per les terceres empreses que es detallen amb les quals el responsable ha contractat la prestació dels seus serveis que requereixen l'ús de cookies:
Les cookies utilitzades són les següents: APISID, CONSENT, HSID, NID, OTZ, SAPISID, SID, SSID.

Què ocorre si es deshabiliten les cookies

A tot moment podrà accedir a la configuració del seu navegador per modificar i/o bloquejar la instal·lació de les Cookies, però això pot implicar que algunes funcionalitats quedin deshabilitades i que pugui veure's limitat l'accés a alguns continguts. La qualitat del funcionament dels Serveis pot veure's afectada.

Forma de desactivar o eliminar les cookies

Per permetre, conèixer, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip, pot fer-ho mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador.

GET IN TOUCH

We are to help you!

Plaça de l'Angel 2, 2on 1a
08002, Barcelona, Spain.
+34 93 268 84 50

hola@interficie.com