AVÍS LEGAL

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

IDENTIFICACIÓ

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, INTERFICIE PROYECTOS INTERACTIVOS S.L.U, li informa que les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular del lloc web www.interficie.com.

Denominació: INTERFICIE PROYECTOS INTERACTIVOS S.L.U
Domicili: C/ Roger de Llúria, 118 3er 1a - 08037 BARCELONA
Telèfon: 932 688 450
Email: lopd@interficie.com
CIF: B62523022
Inscripció registral: Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, en el Tom 33409, Foli 117, Full nº 225396

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquesta web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a INTERFICIE PROYECTOS INTERACTIVOS S.L.U i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de INTERFICIE PROYECTOS INTERACTIVOS S.L.U.

L’accés al lloc web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió d’aquests drets per part de INTERFICIE PROYECTOS INTERACTIVOS S.L.U, llevat que s’estableixi expressament el contrari.

CONDICIONS D’ÚS

L’accés a aquest lloc web implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús sense reserves que regulen l’accés i la utilització del mateix per tal de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes.
Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d’aquest lloc web per a la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.

INTERFICIE PROYECTOS INTERACTIVOS S.L.U, no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d’aquesta utilització o ús de la informació.

Tant l’accés a aquest web com l’ús que pugui fer de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

L’usuari s’obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquest web amb fins o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que puguin ser contrària al contingut d’aquest Avís Legal.

INTERFICIE PROYECTOS INTERACTIVOS S.L.U no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a aquest lloc web, tot i que posarà els seus majors esforços per evitar-los.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la seva normativa de desenvolupament, se li informa que les dades personals proporcionades per vostè seran tractades amb les següents finalitats:

  • Informar sobre els nostres productes i serveis, quan així ho sol·liciti.
  • Donar contestació i gestionar les seves consultes, comentaris i suggeriments, si s’escau.
  • Gestionar la seva participació en presents i futurs processos de selecció, quan ens faci arribar les seves dades (inclòs el seu currículum) amb aquesta finalitat. Quan iniciem algun procés de selecció on pugui encaixar el seu perfil, ens posarem en contacte amb vostè. Mantindrem les seves dades personals durant un període de dos anys per tal de poder comptar amb la seva participació en futurs processos.

Mitjançant l’emplenament de formularis de contacte de la web o mitjançant l’enviament de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sol·licitud d’informació remesa a INTERFICIE PROYECTOS INTERACTIVOS S.L.U, l’interessat dóna el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas INTERFICIE PROYECTOS INTERACTIVOS S.L.U, utilitzarà les dades personals dels interessats per a fins diferents dels anteriorment esmentats, ni les comunicarà a tercers sense el consentiment previ i exprés de l’afectat, i es compromet a guardar el degut secret professional ia establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació conforme als requeriments que estableix l’esmentat Reglament.

Les seves dades personals es conservaran en els nostres registres durant un període de tres anys. No obstant això, en qualsevol moment vostè pot demanar l’accés a les seves dades personals i la seva rectificació o supressió.

Així com, limitar el seu tractament, o directament oposar-se al tractament o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos. També li informem del seu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que en el tractament de les seves dades no s’estan respectant els seus drets.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE MENORS

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquest web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 14 anys.

Queda prohibit l’accés i ús del portal als menors de 14 anys d’edat.

INTERFICIE PROYECTOS INTERACTIVOS S.L.U recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si cap menor incorpora les seves dades per a sol·licitar algun producte.

També els informa que existeixen programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

XARXES SOCIALS

En seguir el nostre perfil a les xarxes socials consent expressament el tractament de les seves dades personals conforme a la seva política de privacitat. També consent expressament l’accés de INTERFICIE PROYECTOS INTERACTIVOS S.L.U al tractament de les seves dades contingudes en la llista d’amics i al fet que al fet que les notícies publicades sobre qualsevol producte de INTERFICIE PROYECTOS INTERACTIVOS S.L.U apareguin en el seu mur.

De conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, l’informem que les dades personals dels seguidors de INTERFICIE PROYECTOS INTERACTIVOS S.L.U, seran incorporades a un fitxer el titular del qual és INTERFICIE PROYECTOS INTERACTIVOS S.L.U amb la finalitat de mantenir informats a través de les xarxes socials sobre notícies relatives a les activitats de INTERFICIE PROYECTOS INTERACTIVOS S.L.U.

La seva petició per connectar, implica necessàriament el seu consentiment per als tractaments assenyalats. La publicació de comentaris i continguts a les xarxes socials es convertiran en informació pública, de manera que els usuaris hauran de tenir especial cautela quan decideixin compartir la seva informació personal. INTERFICIE PROYECTOS INTERACTIVOS S.L.U no es fa responsable de la informació que els usuaris incorporin a la pàgina. No obstant això, les persones les dades personals estiguin publicats o estiguin inclosos en comentaris, podran sol·licitar a INTERFICIE PROYECTOS INTERACTIVOS S.L.U la cancel·lació dels mateixos.

En qualsevol moment, vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades, o directament oposar-se al tractament, o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos. Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a INTERFICIE PROYECTOS INTERACTIVOS S.L.U. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

ENLLAÇOS A ALTRES WEBS

Els enllaços (links) que pot trobar en aquesta web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són operades ni controlades per INTERFICIE PROYECTOS INTERACTIVOS S.L.U, per això, no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs web ni estan cobertes pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Web haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és d’aplicació. Per a la resolució de les controvèrsies que es puguin derivar com a conseqüència del que disposen les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre a un fur en concret, l’usuari renuncia expressament al fur que pogués correspondre-i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de BARCELONA.

Interficie processa informació sobre la seva visita utilitzant cookies que milloren tant el rendiment del nostre lloc web com l'experiència d'usuari. En escollir l'opció d'Acceptar a continuació, acceptes l'ús d'aquestes cookies.

Més informació